Maandelijks archief: oktober 2012

Uitvoering 17 november

<div>
<div>Beste leden van de sportclub,<br />Zaterdag 17 november zal onze tweejaarlijkse uitvoering plaatsvinden in de sporthal in Holwierde.<br />Het thema is dit jaar Flora en Fauna!<br />We zullen beginnen met de voorstelling om 19.00 uur.<br />De verschillende groepen zullen hard oefenen om een geweldige uitvoering voor u in te studeren. <br />Mocht er speciale kleding nodig zijn dan hoort u dit via de leiding van de groep waar uw kind lessen volgt.<br />We hopen op een grote opkomst qua publiek en heten u dan ook van harte welkom op deze bijzondere avond!<br />Met vriendelijke groeten,<br />Bestuur sportclub Holwierde</div>
<div><br />Daarnaast wil het bestuur nog een oproep plaatsen:<br />Wie wil er helpen om de kinderen om te kleden voor en tijdens de verschillende optredens en wie wil ons <br />helpen met de verkoop van  koffie/thee/frisdranken? We hopen dat een aantal mensen zich opgeeft, <br />aangezien wij het niet redden met alleen het bestuur.<br />Graag doorgeven via het beantwoorden van deze mail of bij een van de bestuursleden:</div>
<div><a href=”mailto:aa.visscher@home.nl”>aa.visscher@home.nl</a><br />Annemarie Visscher 629360<br />Beate Tkacz 680203<br />Paulien Vos 616437<br />Henrike de Vries 620930</div>
</div>

Uitnodiging jaarvergadering 2012

<div>
<div>Datum: 26 november<br />Tijd: 20.00 uur<br />Locatie: Nieuwstad 11 te Holwierde</div>
<div><br />Agenda</div>
<div>1. Opening en vaststellen agenda</div>
<div>2. Mededelingen</div>
<div>3. Notulen jaarvergadering d.d. 28 november 2011</div>
<div>4. Jaarverslag secretaris (2011/2012)</div>
<div>5. Financieel jaarverslag</div>
<div>6. Verslag kascommissie</div>
<div>7. Vaststelling begroting en contributie</div>
<div>8. Bestuursverkiezingen: Aftredend Henrike de Vries, niet herkiesbaar</div>
<div></div>
<Dit betekent dat we nog met drie leden over zijn, wat weer tot gevolg heeft dat <br />wij niet weten of we nog lang kunnen bieden wat we nu als sportclub te bieden hebben. <br />Sinds vorig jaar werken we zonder secretaris en nu nemen we nogmaals afscheid van</div>
<div>een lid. <br />Er zijn nog steeds geen nieuwe aanmeldingen, dus…!!!!!</div>
<div>Aanmeldingen graag via mail of via een van de bestuursleden.</div>
<div></div>
<div>9. Rondvraag</div>
<div>10. Sluiting</div>
<div><br />Wij heten u van harte welkom! Tot ziens op de jaarvergadering.</div>
<div>Met vriendelijke groeten,<br />Bestuur sportclub Holwierde</div>
<div>Annemarie Visscher (voorzitter) 629360<br />Beate Tkacz (penningmeester) 680203<br />Paulien Vos (lid) 616437<br />Henrike de Vries (lid) 620930</div>
</div>