Maandelijks archief: augustus 2014

ouder-kind gym en turnen gestopt

22-06-2014  Ouder-kind gym stopt

Tot onze grote spijt moeten we u mededelen dat het bestuur van de SportClub Holwierde, in goed overleg met Irene Smit, heeft besloten om met de lessen van ouder-kind gym met ingang van de zomervakantie (vanaf 7 juli 2014) definitief te stoppen. Het ledenaantal is in de laatste jaren sterk terug gelopen ondanks meerdere pogingen om nieuwe leden aan te trekken.

01-07-2014 Turnen stopt

Door het dalende aantal leden hebben wij helaas moeten besluiten om de wedstrijdgroep stop te zetten. De lessen op maandag (18.00-19.30 uur) en donderdag (16.00-17.30 uur) zullen vanaf 7 juli 2014 komen te vervallen.Het tweede gym uur van de maandag (17.00-18.00 uur) zal worden omgezet naar een uur recreatief turnen. Tijdens dit uur kan er dus nog geturnd worden, maar er wordt niet meer meegedaan aan wedstrijden. Dit omdat een gecombineerde groep (gymnastiek en turnen) niet genoeg tijd biedt om aandacht te besteden aan het aanleren van wedstrijdoefeningen. Degene die wel graag aan wedstrijden mee wil blijven doen verwijzen we naar de omliggende verenigingen (Sportfit Delfzijl, SVAppingedam (sva.webklik.nl) of CGVSpijk). Een combinatie van een uurtje in Holwierde en elders kan naturlijk ook.

Wij betreuren het zeer dat we deze beslissing hebben moeten nemen en hopen op begrip van uw kant.

Namens het bestuur en trainers SC Holwierde