Maandelijks archief: juli 2013

Noodkreet

Geachte leden van de SportClub Holwierde,

Bij deze willen we u laten weten dat het bestuur nog maar uit twee leden zal bestaan vanaf de volgende jaarvergadering op 18 november 2013.

Dit betekent dat we onze uiterste best zullen doen om de SportClub Holwierde te laten bestaan.

Echter kunnen we niet meer doen dan de basisvoorwaarden intact houden. Zodra het bestuur uitbreiding krijgt, zullen we weer extra activiteiten kunnen aanbieden.

We wensen u een fijne zomervakantie! Hopende u eerst voldoende geïnformeerd te hebben, Bestuur SportClub Holwierde