Maandelijks archief: februari 2013

Jantje Beton

De sportclub Holwierde doet dit jaar mee aan de Jantje Beton collecte. De Jantje Beton collecte is bedoeld voor jeugdverenigingen. De helft van de opbrengst komt ten goede aan de collecterende vereniging. De andere helft wordt door Jantje Beton gebruikt om kinderen te stimuleren om buiten te spelen.

Het geld willen we gebruiken om onze club financieel gezond te houden en daardoor alle groepen zolang mogelijk te kunnen behouden. De collecte wordt gehouden van 4 t/m 9 maart, wij lopen door heel Holwierde.U kunt ons dus aan u deur verwachten voor een donatie.

Bondscontributie

Hierbij willen wij u informeren dat we in februari de jaarlijkse bondscontributie gaan innen.

De Sportclub Holwierde moet voor elk lid bondscontributie afdragen aan de KNGU. Voor 2013 is een prijsindexering van 2% door de KNGU toegepast en volgende bedragen vastgesteld:
leden van 0 t/m 15 jaar € 14.59 per jaar
leden vanaf 16 jaar en ouder € 18.73 per jaar

Waarom lid van de KNGU?
Collectieve afspraken en afdracht van kosten aan SENA en BUMA in verband met muziekgebruik (tijdens lessen en uitvoeringen)
Ongevallenverzekering voor de leden