Oproep

Wie lijkt het leuk en zinvol om ons bestuur te komen versterken?
Op dit moment zijn we nog maar met  drie bestuursleden. Vanaf september zal het bestuur nog uit twee personen bestaan.
Draagt u de club een warm hart toe? Dan is dit het moment om op te staan en voor enige tijd in het bestuur te gaan.
U kunt zich aanmelden of informatie inwinnen bij het bestuur