Bondscontributie

Hierbij willen wij u informeren dat we in februari de jaarlijkse bondscontributie gaan innen.

De Sportclub Holwierde moet voor elk lid bondscontributie afdragen aan de KNGU. Voor 2013 is een prijsindexering van 2% door de KNGU toegepast en volgende bedragen vastgesteld:
leden van 0 t/m 15 jaar € 14.59 per jaar
leden vanaf 16 jaar en ouder € 18.73 per jaar

Waarom lid van de KNGU?
Collectieve afspraken en afdracht van kosten aan SENA en BUMA in verband met muziekgebruik (tijdens lessen en uitvoeringen)
Ongevallenverzekering voor de leden